REGLAMENT / INSCRIPCIONS / CATEGORIES / PREMIS / JURAT / DEMOSTRACIONS / HORARIS / ORGANITZACIÓ

REGLAMENT:

Els concursants participen en les diferents categories establertes per mitjà del sistema open, que consisteix en avaluar si la peça concurrida és meritòria d'algun dels tres nivells de premi: or, plata o bronze.

INSCRIPCIONS:

des del 10 al 26 d’Octubre via online a elbaluard.net o e-mail a info@elbaluard.net. Presencialment el divendres 27 de 16h30 a 20h i el dissabte 28 de 9h30 a 13h.

Si la inscripció es fa online / e-mail, el preu són 20€. En cas de fer-se presencial, el preu serà de 30 €. Per les categories de vehicles, el preu serà de 5 €. Els socis de El Baluard tenen la inscripció gratuïta. El pagament podrà realitzar-se personalment durant la inscripció. La inscripció dóna dret a: concursar, així com a la participació en diferents activitats.

Per inscripció d’un mínim de 5 figures de 54 mm (mínim) de qualsevol categoria, històric o fantasia, el Baluard regala una figura 75mm de Pere II El Gran o una figura de 75mm de fantasia; excepte els participants en la categoria de diorames i vehicles a qui s’adjudicarà un regal diferent.

Les inscripcions podran modificar-se sempre, fins i tot presencialment, sense cap cost afegit. El procés presencial d’inscripció inclourà la recepció, on es faran les comprovacions o les modificacions pertinents, l’ etiquetatge i cessió de les peces als organitzadors. Aquí acaba la tasca del concursant. L’organització situarà les peces a la vitrina corresponent, per tant, NO ES DISPOSARAN les figures en displays decorats. Les figures es presentaran, per a tots els concursants, soles i sense cap decoració afegida. El concursant podrà portar un esquema per la disposició ideal de les figures a la vitrina i l’organització intentarà seguir aquestes indicacions sempre que sigui possible. Els participants Junior no pagaran inscripció.

CATEGORIES:

– Júnior: Menors de 18 anys, participant amb figures de qualsevol temàtica.

– Històric: Destinada a totes les figures situades en contextos històrics verossímils tant de procedència real, cinematogràfica o literària. Es subdividirà en 3 nivells:

• Estàndard (principiants o amb poca experiència).

• Master Pintura (Figures comercials pintades d’artistes consagrats).

• Master Open (Figures pintades profundament transformades o creacions originals d’artistes consagrats)

– Fantasia: Totes les figures de temàtica diversa (ciència-ficció, fantasia, wargames fantàstics, etc.) que per les seves característiques no es puguin incloure a la categoria històrica. Es subdividirà en 3 nivells:

• Estàndard (principiants o amb poca experiència).

• Master Pintura (Figures comercials pintades d’artistes consagrats)

• Master Open (Figures pintades profundament transformades o creacions originals d’artistes consagrats)

– Escultures originals: Només podran participar figures originals modelades íntegrament, no comercialitzades i sense pintar o amb capa d’imprimació; poden ser de qualsevol temàtica i escala.

– Figura Plana: Figures de dues dimensions situades damunt d'un suport adient; poden ser de qualsevol temàtica i escala. Es subdividirà en 2 nivells:

• Estàndard (principiants o amb poca experiència).

• Master (Figures comercials pintades d’artistes consagrats).

– Maquetes Militars: Vehicles de qualsevol escala sense incorporar a cap escena.

– Maquetes Civils: Vehicles de qualsevol escala sense incorporar a cap escena.

– Aviació: Avions o similars tant civils com militars.

– Ciència-Ficció: Qualsevol giny de qualsevol escala que pugui incloure's en aquesta categoria.

– Escenografia: Tota mena d'escenes i doirames. Per mostrar es permet una mida màxima de 70cm x 25cm x 25cm aprox.

PREMIS:

A més dels premis orgànics de cada categoria es lliuraran una sèrie de premis especials:

9 Premis Especials:

Antiguitat, Edat Mitja, Napoleònic, Segle XX, Fantastic, Maquetes, Avions, Carros de combat, Figura Plana

3 Best of Show:

Maquetes, Fantasia, Històric

JURAT:

El jurat, composat per escultors i pintors internacionals de renom, garanteix que tots els displays seran avaluats per igual, i que la màxima puntuació determinarà la clasificació i el guanyador. El jurat es reserva el dret a canviar de categoria figures si així ho estima oportú i totes les seves decisions seran irrevocables i inqüestionables. El jurat, que no competirà en el concurs, tindrà vitrines especials per mostrar els seus treballs.
 • David Paulís (Malgrat de Mar)
 • Jordi Esteba (Girona)
 • Jordi Prats (Girona)
 • Jordi Pérez (Girona)
 • Marc Armengol (Girona)
 • Ignasi Tor (Girona)
 • Xavier Perez Albereda (Girona)
 • Jean-Leandre Alemany (França)
 • Marcel Boerrigter (Països Baixos)
 • Jesús Gamarra (Madrid)
 • Roman Navarro (Albacete)
 • Gustavo Gonzalez (Valencia)
 • Fabio Nunnari (Italia)
 • Davide Decina (Italia)
 • Toni García Krespo (Girona)

DEMOSTRACIONS:

 • Antonio Zapatero (Madrid)
 • Francesc Rus (Barcelona)
 • Roman Navarro (Albacete)

HORARIS:

Entrada de peces: divendres 27 de 16h30 a 20h i dissabte 28 de 9h30 a 13h

Horaris de Visita del Concurs: dissabte 28 de 10h a 20h i diumenge 29 de 10h a 13h30

Entrega de premis: El diumenge 29 d’Octubre a les 13h30 celebrarem la Cerimònia d’entrega de premis i es donaran medalles d’Or, Plata, Bronze i alguns Premis Especials i Best of Show als concursants que ho mereixin.

Retirada de peces: Només quan la cerimònia finalitzi (cap a les 14.30h de diumenge), es podrà retirar el material. També el mateix diumenge de 17h a 20h (de les 15h a les 17h l’Esglèsia de San Lluc romandrà tancada)

ORGANITZACIÓ:

Tot el material estarà protegit per vitrines tancades i il.luminades i la organització tindrà personal de vigilància. El Baluard declina tota responsabilitat sobre el material exposat durant els dies del concurs, muntatge i desmuntatge. L’organització podrà fotografiar i gravar totes les peces i publicar aquest material en butlletins interns o en revistes especializades. L’organització descalificarà i/o retirarà qualsevol treball que consideri ofensiu.